среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Projekotwanie balaski z plastyku na plot i bramę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Plot PVC na plot i furtkę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z plastyku na plot i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu oraz proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balaski z plastiku na plot i bramę ze sztachetek zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie plastikowe na plot i furtę ze sztachet jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy proponowane ogrodzenie PVC na plot i bramę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий